Lena Heggelund er en norsk figurativ billedkunstner. Hun har jobbet mange år som fotograf, før hun begynte å jobbe med billedkunst med hovedvekt på tegning og grafikk/trykk. De siste årene har hun jobbet med animasjonskunst, og har utviklet en særegen teknikk som kombinerer fotografi, tegning/maling og trykk på en ny måte.

Lena er representert av flere gallerier i Norge og utenlands, blant annet Galleri Kunstverket, Galleri D40, Maerz Contemporary, og Saatchi Art.

Lena har laget flere animasjonsfilmer, og ble blant annet innkjøpt av riksantikvaren i forbindelse med utsmykning av Klemenskirken i Trondheim – et prosjekt hun gjorde sammen med den anerkjente tegner og grafiker Runi Langum.

ENGLISH

Lena Heggelund is a visual artist from Norway. She worked as a photographer for several years, before she started to work as an artist focusing on drawings and different printing techniques. The last few years she has worked on combining these different techniques and skills in mixed media projects and animation movies. Lena is represented by several galleries in Norway and abroad (Galleri Kunstverket, Galleri D40, Maerz Contemporary, and Saatchi Art.) and has been commisioned by Norwegian authorities. Latest project was an animation film for The Directorate for Cultural Heritage.

Lena is a member of the Association of Norwegian Visual Artists and The Norwegian Drawing Association

CONTACT:

Lenaheggelund@gmail.com

+47 90286164

@lenaheggelund on Instagram